099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

JUBIZOL STRONG fasadni sustav otporan na tuču

Cijena: 210 kn/m2

U cijenu uključeno:

Pregled objekta,prijava objekta proizvođaču etics sustava (JUB), montaža fasadne skele kao i demontaža po završetku, svakodnevna zaštita i održavanje gradilišta u toku radova, zaštita stolarije, čišćenje iste po završetku, svakodnevni odvoz otpadnog materijala i smeća sa gradilišta, nadzor izvođenja fasadnih radova od strane proizvođača materijala (JUB).

Garancija na izvedene radove 2 godine. Garanciju izdaje BTP d.o.o.

PODNOŽJE FASADA (COKL):

Lijepljenje eps ploča STRONG (jubizol ploče za podnožje fasade) debljine 8 cm, osim ako se fasada izvodi u nivou (bez zuba) u tom slučaju ploče su 10 cm, ojačane plastičnim pričvrsnicama 160 mm, armiranje sa eps lepilnom maltom (polimer cementna žbuka) u koju se ugrađuje staklena mrežica PRIMAFAS 160 gm, nakon sušenja nanosi se impregnacija, UNIGROUND, završna žbuka KULIRPLAST.

ETICS:

Ugradnja početnog profila, lijepljenje EPS PLOČA STIROPOR 10cm,sa JUBIZOL STRONG FIX ljepilom, ojačanje plastičnim pričvrsnicama 160 mm,ugradnja pvc kutnih profila, ugradnja špaletnih profila (profili se ugrađuju na profile stolarije radi fizičkog odvajanja stolarije i polimer cementne žbuke), armiranje sa JUBIZOL STRONG FIX , u koju se ugrađuje staklena mrežica PRIMAFAS 160 gm 2 X( 2 X ARMIRANJE), nakon sušenja nanosi se impregnacija, UNIGROUND u boji kao i završna žbuka, završna žbuka SILIKON UNIXIL S FINISH (žbuka ojačana silikonom), u boji po izboru iz JUBOVE ton karte od 1-4.razreda.

GARANCIJA NA FUNKCIONALNOST OVOG SUSTAV 25 GODINA. Garanciju izdaje JUB d.o.o.