099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com
Epoksil

Epoksil

Epoksil dvokomponentna epoksidna boja za beton Epoksil je dvokomponentna epoksidna boja za beton (“2K”) koja se upotrebljava za dekorativnu zaštitu: više opterećenih cementom vezanih podnih površina; jako opterećenih unutarnjih zidnih površina (škole,...
Elakril

Elakril

Elakril elastična boja za beton Elakril je boja koja se upotrebljava za dekorativnu i protuprašnu zaštitu vertikalnih betonskih površina i drugih s cementom vezanih podloga. Karakteristike premošćuje pukotine (do širine 1,6 mm); elastičan; dobar prihvat i pokrivnost;...
Takril

Takril

Takril boja za beton Takril je disperzijska boja koja se upotrebljava za dekorativnu i protuprašnu zaštitu vertikalnih betonskih površina i drugih s cementom vezanih podloga, te unutarnjih zidnih podloga. Upotrebljava se za protuprašnu zaštitu svih vrsta cementom...