099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

JUBIZOL EPS F - W1

bijeli fasadni EPS s preklopom
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) za toplinsku izolaciju fasada. Upotrebljava se u novogradnjama kao i u sanaciji svih vrsta fasadnih zidova. Zbog preklopa je smanjena mogućnost nastanka toplinskih mostova.

Karakteristike

odličan toplinski izolator;
mala vodoupojnost;
postojan i trajan;
propustan za paru;
dobre mehaničke osobine pri maloj masi;
smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije na unutarnjoj strani zidova;
neškodiv za okoliš.

Prednosti kod ugradnje

odličan prihvat na ljepila i mortove;
dimenzijski stabilan;
ne nadražuje kožu i ne mrvi se;
jednostavan za ugradnju.