099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

JUBIN Impregnacia

biocidna impregnacija za drvo
JUBIN Impegnacija je bezbojan impregnacijski premaz koji sadrži fungicidno sredstvo za zaštitu drveta od modrenja i truljenja te insekticid za zaštitu od drvnih nametnika. Primjeren je za zaštitu drvenih nastrešnica, napusnih i drugih greda, drvenih ograda i drvenog stambenog namještaja, prije bojanja s lazurnim ili pokrivnim bojama i lakovima (npr. Jubin Lasur, Jubin Decor). Nije primjerena za zaštitu drva u stambenim prostorima.

Karakteristike:

sadržaj fungicida djelotvorno štiti drvo od modrenja i truljenja;
sadržaj insekticida štiti drvo od drvnih nametnika;
iznimno nizak sadržaj lako hlapivih tvari (VOC);
bezbojan