099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

Hobi Beton

sitnozrnata mješavina betona
Hobi beton se upotrebljava za izradu manjih količina sitno zrnatog betona za popravke betonskih podova i elemenata iz betona izvan i unutar objekata. Odgovarajuća je za manje popravke betonskih ograda, vijenaca, itd. Može se upotrijebiti kao ljepilo prilikom ugradnje betonskih i kamenih ploča.

Karakteristike:

jednostavna priprema;
postizanje večih debljina nanosa i visoke tvrdoće;
osnova za pripremu kvalitetnih vapnenih mortova za manje zidarske radove (dodavanje hidriranog vapna i pješčanog glanulata);
višenamjenska upotreba proizvoda (kao mort za ljepljenje, kao vapnena žbuka).