099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

Hidrozol

hidroizolacijska masa
Hidrozol je suha mortna smjesa na osnovi cementa koja se upotrebljava za izradu hidroizolacijske zaštite vanjskih i unutarnjih betonskih i cementnih površina kao npr. vodeni rezervoari, kanalizacijski sustavi, podzidi, betonske ograde, zidovi itd. te za zaštitu u zemlju ukopanih dijelova građevinskih objekata od prodora vlage i vode iz tla.

Karakteristike

izjava o primjenjivosti upotrebe na mjestima u kontaktu s pitkom vodom;
zadovoljava zahtjeve kod objekata za skupljanje, skladištenje i pripremu pitke vode;
niska propusnost za Radon, što osigurava proturadonsku zaštitu građevinskih objekata;
odlično brtvljenje;
dobar prihvat na podlogu;
zaštita od pozitivnog i negativnog pritiska vode;
sprečava degradaciju betona;
moguće bojanje i nanošenja ostalih dekorativnih tehnika;
učinkovito štiti dijelove objekata od prodora vlage iz tla;
za nezahtjevne površine;
sive boje.