099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

Hidrozol traka za brtvljenje

traka za brtvljenje
Uptrebljava se za armiranje elastične hidroizolacijske mase Hidrozol Elastik, za brtvljenje i ojačanje prodora među zidnim i podnim površinama, za elastično brtvljenje dilatacijskih fuga. Primjerena za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

Karakteristike

širina / dužina: 105 mm / 10 m;
elastičan;
dobra temperaturna postojnost;
otporna na alkalne, kisele i solne otopine, ulja.