099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

Elakril

elastična boja za beton
Elakril je boja koja se upotrebljava za dekorativnu i protuprašnu zaštitu vertikalnih betonskih površina i drugih s cementom vezanih podloga.

Karakteristike

premošćuje pukotine (do širine 1,6 mm);
elastičan;
dobar prihvat i pokrivnost;
visoka CO2 nepropusnost;
jako vodoodbojna;
otporna na habanje;
otporna na atmosferske utjecaje;
alkalno postojana;
otporna na kratkotrajno djelovanje razrijeđenih kiselina i lužina.