099/590-3607 btp.trgovina@gmail.com

Dipi koncentrat

sredstvo za nijansiranje unutarnjih zidnih disperzijskih boja
Dipi koncentrat je pastozno sredstvo za nijansiranje različitih unutarnjih disperzijskih zidnih boja. Moguće je postizanje intenzivnijih nijansi u odnosu na Dipi color.

Važno: nije upotrebljivo za nijansiranje silikatnih, silikonskih i vapnenih boja ili kao samostalan premaz.